Opzetten van uw onderneming

Jan van Zwol belastingadvies en administraties kan je helpen bij verschillende onderwerpen die de onderneming betreffen:

  1. het opzetten van holdingstructuren
  2. fiscale eenheid voor vennootschapsbelasting en omzetbelasting
  3. overgang van eenmanszaak naar BV
  4. opheffen van vennootschappen
  5. juridische fusie en splitsing
  6. gebruikelijk loon
  7. vermijden of verminderen van aansprakelijkheid door opzetten van BV-structuur

Daarnaast treedt hij op als adviseur bij bijzondere vraagstukken, zoals reorganisatie van een bedrijfsstructuur of bij een bedrijfsoverdracht.

Schenken / vererven

Jan van Zwol belastingadvies en administraties adviseert bij een soepele overdracht van het vermogen (of de onderneming) naar de volgende generatie. Of helpt bij het realiseren van vermogensopbouw voor bepaalde doelen: inkomen van nu omzetten in inkomen voor later. Nú belasting besparen. Maar ook besparing op erfbelasting realiseren.